Oddíly pevného disku

Harddisk můžeme rozdělit na několik oddílů (partitions). Každá partition pak funguje jako samostatný disk, což znamená, že můžeme mít více operačních systému na jednom harddisku. Každý operační systém pak používá pouze partition svého typu a ostatních si nevšímá. Na začátku každého disku se nachází MBR (Master Boot Record), ve kterém je partition tabulka a program, který se spustí při bootování z daného disku. Tento program si najde v partition tabulce která partition je označena jako aktivní a provede skok na její začátek. Tam se vyskytuje kód pro zavedení OS (pokud tam nějaký je) (io.sys, msdos.sys). Toto schéma není vestaveno do hardwaru ani v BIOSu , je to pouze dohoda, kterou dodržuje většina OS.

Původní uspořádání partitions pro PC harddisky umožňovalo existenci pouze 4 partitions. Po čase se ukázalo, že je to málo (např. FAT16 muže být velká max. 2GB). Proto byly vytvořeny tzv. extended partitions. Tímto způsobem mohla být 1 primární partition do několika sub-partitions. Tato rozdělená primární partition se nazývá extended partition a subpartitions jsou tzv. logické partitions. Ty se chovají jako primární, ale jsou vytvořeny jinak. Mezi primárními a logickými partitions není žádný rychlostní rozdíl.

Aby operační systém rozeznal, které partitions mu patří, je v každém 1 byte, který udává druh partition (FAT12, FAT16, FAT32, Linux, Novell). Při práci s partitions (jejich vytváření, mazání, apod.) se nejčastěji používá program fdisk nebo např. PowerQuest Partition Magic.

Zpět na článek pevný disk.

Potřebujete zachránit data?
  • 1) Vypněte zařízení (další používání výrazně sníží šanci na záchranu dat).
  • 2) Objednejte bezplatnou diagnostiku poruchy a zjistěte cenu.
  • 3) Po diagnostice se domluvíme na postupu záchrany dat.
*Zaplatíte jen v případě úspěšné záchrany dat.

může vás zajímat:

 

zachraňujeme:

Copyright © 2024, Všechna práva vyhrazena. | Nastavení cookies