Typy poškození harddisku a externího disku

Poruchy pevných disků (nebereme v úvahu SSD disky ale plotnové disky) jsou používány v oblastech, kde nemají po celý rok zajištěny předepsané provozní podmínky (teplo, vlhko, prach, cigaretový kouř, otřesy) a z části tím, že mechanické díly podléhají opotřebení. Záchrana dat obvykle vyžaduje výměnu obou elektronik disku - vnější i vnitřní.

U pevných disků je podobně jako u letadel nejrizikovějším okamžikem start nebo přistání hlav, které se před dosažením jmenovitých otáček dotýkají média. Proto například vypínání disků z důvodu úspory energie nemusí být tak výhodné, jak by se na první pohled zdálo.

Selhání pevných disků, nebo externích pevných disků lze klasifikovat podle povahy nebo podle příčiny na několik různých typů. Níže je přehled nejčastějších poškození s možnou příčinou.

Závada

Poškození

Příčina a symptomy

Softwarové závady

Smazaná data

Zavinění uživatelem, softwarová chyba
- Nemohu najít svá data
- Soubory mají nulovou velikost
- Složky jsou prázdné
- Programy hlásí poškozené soubory

Zformátování

Zavinění uživatelem, softwarová chyba
- Médium se tváří jako prázdné
- Diskový oddíl je na pohled prázdný
- Systém mne nutí provést zformátování
- Po instalaci OS je disk nebo oddíl prázdný

Po nákaze virem

Průnik zvenčí
- Antivirus odhalil hrozby a od té doby nemohu nalézt důležitá data
- Počítač se chová "jinak", data mizí sama od sebe

Přepsaná servisní data

Lidský faktor, hardwarová/softwarová chyba
- Po klonování servisních informací disku PC nenaběhne a hlásí problémy s HDD

Mechanické závady
(Hardwarové)

Vadný motor

Výrobní vady, fyzický pád
- Po pádu se HDD vůbec nezapne
- Disk zní jinak, vydává podivné zvuky

Vadné sektory

- Opotřebování ploten

- Poškozený disk je BIOSem detekován a vydává cvakavé (hlavičky uskakují mimo stopu) nebo chrčivé zvuky

- Ztrácí se data

- Systém, případně nainstalovaná utilita hlásí problémy s vadnými sektory

Poškozená záznamová vrstva

Fyzický pád, otřes, únava materiálu, nečistota
- Disk se slyšitelně roztočí, ale při čtení dochází k chybám

Utržené čtecí hlavy

Fyzický pád, otřes, únava materiálu, výrobní vady
- Po pádu, případně sám od sebe, se disk chová jinak, vydává jiný zvuk (cvaká) a hlásí problémy.

Disk po pádu nenaběhne a systém jej vůbec nedetekuje

- Disk se slyšitelně roztočí, ale při čtení dat dochází k chybám

- Při pokusu o zapnutí dojde k vypnutí a restartu počítače

- Médium je podezřele hlasité

Zadřená ložiska

Výrobní vady
- Disk se slyšitelně snaží roztočit, ale rychle dojde k vypnutí a restartu PC
- Změnil se zvuk HDD, někdy může znít velmi hlasitě

Vadná elektronika vnější, vnitřní

Elekrický proud, přepětí
- Disk se vůbec netočí a BIOS jej nedetekuje
- HDD vydávat tichý zvuk
- Médium může být cítit po spálené elektronice.

- Disk silně hřeje

- Disk se roztočí a pouze cvaká hlavami o mechanické dorazy. V některých případech zablokuje (přetíží) nebo zničí i dobrý zdroj v PC/NTB.

Ostatní

Různá poškození

Přírodní živly (požár, povodeň)
- disk přišel do kontaktu s vodou či ohněm. Nezapínejte jej!

Základním způsobem ochrany před možným selháním disku je ovšem také uspořádání více disků do tzv. diskového pole označovaného zkratkou RAID , to se využívá především u serverů. Domácí uživatelé o tomto nemají ani ponětí.

Důležité je si uvědomit, že přes všeobecně rozšířené pověry žádné pevné disky nejsou 100% uzavřené. Přes všechny popsané možné závady jsou současné pevné disky velmi spolehlivé a zejména při dodržení provozních podmínek bez problémů dosahují plánované doby životnosti.

Potřebujete zachránit data?
  • 1) Vypněte zařízení (další používání výrazně sníží šanci na záchranu dat).
  • 2) Objednejte bezplatnou diagnostiku poruchy a zjistěte cenu.
  • 3) Po diagnostice se domluvíme na postupu záchrany dat.
*Zaplatíte jen v případě úspěšné záchrany dat.

může vás zajímat:

 

zachraňujeme:

Copyright © 2024, Všechna práva vyhrazena. | Nastavení cookies