Jak obnovit iPhone ze zálohy?

Jak obnovit iPhone ze zálohy? - DataHelp

23.8.2021

Zálohované soubory ze smartphonu iPhone se ukládají do bezpečného online úložiště Apple iCloud. Kromě obnovy jednotlivých souborů můžete iPhone obnovit úplně, takže v něm nezůstanou žádné informace ani data.

Obnova iPhone ze zálohy na iCloudu

Standardní proces, který obnoví data a nastavení telefonu Apple iPhone z uložené zálohy iCloud.

 1. Na svém mobilním zařízení iPhone přejděte do sekce Nastavení > Obecné > Aktualizace softwaru. Pokud je k dispozici novější verze systému iOS, stáhněte si ji a aktualizujte podle pokynů na obrazovce.
 2. Přejděte do sekce Nastavení > [vaše jméno] > iCloud > Spravovat úložiště a klepněte na Zálohy, které si seřaďte podle data. Zkontrolujte si nejnovější zálohu dat.
 3. Přejděte do sekce Nastavení > Obecné > Obnovit a zvolte možnost Smazat data a nastavení.
 4. Na obrazovce Aplikace a data zvolte možnost Obnovit ze zálohy iCloud a přihlaste se svým Apple ID.
 5. Zobrazí se vám možnost Vybrat zálohu, vyberte nejnovější dostupnou zálohu dat v iCloudu.

Obnovení továrního nastavení iPhonu

Jestliže potřebujete vymazat ze svého smartphonu Apple iPhone veškerá uložená data a nastavení, není nic snadnějšího než zařízení dát do původního továrního nastavení v několika jednoduchých krocích.

 1. Zkontrolujte si, že máte na svém PC nebo Mac aktualizovaný operační systém. Stejně tak si ověřte aktuální verzi aplikace iTunes.
 2. Pokud si chcete data z iPhonu uložit, proveďte zálohu.
 3. Přejděte do sekce Nastavení > [vaše jméno] > iCloud a zde deaktivujte možnost Najít iPhone.
 4. Na počítači Mac otevřete aplikaci Finder. Na Mac se systémem macOS Mojave 10.14 nebo starším, případně na klasickém PC, otevřete program iTunes.
 5. Připojte iPhone k počítači a postupujte podle kroků na obrazovce. Můžete být vyzváni k zadání kódu.
 6. Jakmile se iPhone zobrazí v počítači, vyberte ho a zvolte možnost Obnovit iPhone.
 7. Na obrazovce potvrďte obnovení iPhone. Nyní počítač vrátí zařízení do továrního nastavení a nainstaluje do něj nejnovější verzi iOS.
 8. Jakmile je operační systém nainstalován, iPhone se restartuje a můžete jej začít znovu používat.

Obnova továrního nastavení bez iTunes

Když nemáte přístup k počítači Mac nebo Windows, můžete obnovu uskutečnit v nastavení iPhonu. Tímto krokem ze smartphonu smažete všechna data a nastavení. Před samotným vymazáním si můžete data zálohovat na iCloud.

 1. Na iPhonu otevřete systémové nastavení.
 2. Přejděte na kartu Obecné.
 3. Zvolte možnost Resetovat/Obnovit.
 4. Zvolte Smazat data a nastavení.
 5. Potvrďte volbu bezpečnostním kódem a zvolte možnost Smazat iPhone.

Obnova továrního nastavení bez hesla

Nemáte heslo k iPhonu, nebo došlo k jeho nechtěnému zablokování? Také v tomto případě je možné iPhone obnovit, jen musíte váš telefon nejprve dostat do režimu zotavení stisknutím přesné kombinace kláves. Celý proces obnovení továrního nastavení bez nutnosti použít heslo se liší dle konkrétního modelu iPhone.

Následující postup obnovy továrního nastavení je určen pro zařízení Apple iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max, Apple iPhone X/XS/XS Max a Apple iPhone 8/8 Plus.

 1. Přidržte zapínací tlačítko a jedno z tlačítek hlasitosti.
 2. Jakmile se zobrazí posuvník, telefon vypněte.
 3. Na počítači otevřete aplikaci iTunes.
 4. Připojte iPhone přes kabel k počítači a přitom přidržte zapínací tlačítko.
 5. Jak bude rozpoznán režim zotavení, tlačítko pusťte.
 6. Na obrazovce počítače zvolte možnost Obnovit iPhone a potvrďte volbu tlačítkem Obnovit/OK.

Následující postup obnovy továrního nastavení je určen pro zařízení Apple iPhone 7/7 Plus, Apple iPhone 6/6 Plus/6S/6S Plus a iPhone 4/4S/5S/5C/SE.

 1. Přidržte zapínací tlačítko a vypněte telefon posuvníkem.
 2. Na počítači otevřete aplikaci iTunes.
 3. Připojte iPhone přes kabel k počítači a přitom přidržte zapínací tlačítko.
 4. Jak bude rozpoznán režim zotavení, tlačítko pusťte.
 5. Na obrazovce počítače zvolte možnost Obnovit iPhone a potvrďte volbu tlačítkem Obnovit/OK.

Po dokončení všech uvedených kroků se do iPhonu nainstaluje nejnovější verze iOS, provede se smazání veškerých dat a nastavení. Telefon bude v továrním nastavení jako nový, pouze Apple ID v něm zůstane, jelikož odstranění by musel provést majitel zařízení.
 

Jak resetovat iPhone?

V případě neadekvátního chování smartphonu, jako je zamrznutí, zpomalená odezva systému, nebo nefunkčnost tlačítek, vám může pomoci reset iPhone. Existuje několik různých možností, jak resetovat iPhone, každá z nich se hodí na jiný druh problému.

Tvrdý restart

Hodí se pro okamžité vypnutí a zapnutí iPhone při zamrznutí obrazovky, například když se zhroutí software.

Postup:

iPhone 6 a starší - Stiskněte a přidržte tlačítko Zapnutí/Vypnutí společně s tlačítkem Domů, dokud se neobjeví logo Apple.

iPhone 7 - Stiskněte a přidržte tlačítko hlasitosti společně s tlačítkem Zapnutí/Vypnutí, dokud se neobjeví logo Apple.

iPhone 8 a novější - Stiskněte a uvolněte tlačítko pro zvýšení hlasitosti. Stiskněte a uvolněte tlačítko pro snížení hlasitosti. Stiskněte a přidržte boční tlačítko, dokud se neobjeví logo Apple.

Měkký reset

Když se objeví drobné softwarové závady, je vhodné telefon s nakousnutým jablkem restartovat, neboli jej vypnout a zapnout.

Postup: Stiskněte a přidržte tlačítko Zapnutí/Vypnutí. Posuňte posuvník na obrazovce zleva doprava. Počkejte cca 20 sekund, poté znovu stiskněte a přidržte tlačítko Zapnutí/Vypnutí.

Zapomenutý kód na iPhone

Každý iPhone je možné uzamknout přístupovým kódem, aby byla vaše data lépe chráněná. Pro zařízení s podporou Touch ID lze místo kódu využít otisk prstu, u přístrojů s Face ID je možné místo kódu využít rozpoznání obličeje. 

Nicméně zapomenutí přístupového kódu není nic příjemného. Máte-li uzamčený iPhone a neznáte přístupový kód, budete muset zařízení obnovit = smazat z něj všechna data a nastavení, včetně přístupového kódu. Jen tímto způsobem lze iPhone znovu začít používat. Uživatelé, kteří si dělají pravidelnou zálohu systému a souborů, si mohou data jednoduše obnovit zpět.

Odebrání kódu pro iPhone X a novější, iPhone SE (2. generace), iPhone 8/8 Plus:

 1. Zkontrolujte, že iPhone není připojen k počítači.
 2. Přidržte boční tlačítko a jedno z tlačítek hlasitosti, dokud se neobjeví posuvník pro vypnutí přístroje. Přetažením posuvníku iPhone vypněte.
 3. Připojte iPhone přes kabel k počítači a přitom přidržte zapínací tlačítko.
 4. Jakmile bude rozpoznán režim zotavení, tlačítko pusťte.
 5. Na obrazovce počítače zvolte možnost Obnovit iPhone a potvrďte volbu tlačítkem Obnovit/OK.

Odebrání kódu pro iPhone 7/7 Plus:

 1. Zkontrolujte, že iPhone není připojen k počítači.
 2. Přidržte boční tlačítko a jedno z tlačítek hlasitosti, dokud se neobjeví posuvník pro vypnutí přístroje. Přetažením posuvníku iPhone vypněte.
 3. Připojte iPhone přes kabel k počítači a přitom přidržte tlačítko pro zeslabení hlasitosti.
 4. Jakmile bude rozpoznán režim zotavení, tlačítko pusťte.
 5. Na obrazovce počítače zvolte možnost Obnovit iPhone a potvrďte volbu tlačítkem Obnovit/OK.

Odebrání kódu pro iPhone SE (1. generace), iPhone 6s a starší:

 1. Zkontrolujte, že iPhone není připojen k počítači.
 2. Přidržte boční nebo horní tlačítko, dokud se neobjeví posuvník pro vypnutí přístroje. Přetažením posuvníku iPhone vypněte.
 3. Připojte iPhone přes kabel k počítači a přitom přidržte tlačítko Domů.
 4. Jakmile bude rozpoznán režim zotavení, tlačítko pusťte.
 5. Na obrazovce počítače zvolte možnost Obnovit iPhone a potvrďte volbu tlačítkem Obnovit/OK.

Nastavení nového kódu

Po restartování a zapnutí zařízení iPhone si můžete nastavit úplně nový přístupový kód. Na iPhonu X a novějším volbu provedete v sekci Nastavení > Face ID a kód. U starších modelů iPhone zvolte v nastavení možnost Touch ID a kód, případně možnost Kódový zámek

Obnova smazaných SMS na iPhone

Majitelé chytrých mobilních telefonů iPhone mohou pro přenos informací se svými kamarády a známými využít mimo jiné krátké textové zprávy SMS, které pro zařízení Apple nesou označení iMessage. Obsahem zprávy mohou být kromě textu také fotografie, odkazy nebo multimediální soubory. Jestliže jste ztratili své zprávy iMessage kvůli náhodnému smazání, chybě systému iOS nebo továrnímu resetování iPhone, neklesejte na mysli, smazané SMS můžete opětovně obnovit.

 1. Propojte iPhone s počítačem pomocí aplikace iTunes. V levém horním rohu aplikace uvidíte ikonu vašeho připojeného iOS zařízení, kterou vyberte. Na obrazovce zvolte možnost Tento počítač a zkontrolujte, že nemáte nezaškrtnutou volbu Šifrovat zálohy iPhonu. Proveďte zálohování IPhone volbou Zálohovat a zařízení z iTunes odpojte.
 2. iPhone opětovně propojte s počítačem a postupujte dle pokynů v prvním kroku, iTunes však nezavírejte, musí být stále otevřený.
 3. Stáhněte si a nainstalujte aplikaci iBackupBot. Otevřete ji a v menu zvolte možnost User Information Manager > Messages > Import. Budete dotázáni k výběru zálohy iPhone, vyberte tu, kterou jste provedli jako poslední v prvním kroku.
 4. V dialogovém okně pro import textových zpráv volbu potvrďte stisknutím tlačítka OK. Následně se vám objeví okno Import File, v jehož levém dolním rohu zvolte možnost "Do this for all conflicts" a potvrďte tlačítkem Yes.
 5. Klikněte na tlačítko OK a software iBackupBot zavřete.
 6. V aplikaci iTunes zvolte možnost Obnovit ze zálohy a vyberte zálohu z druhého kroku. Potvrďte tlačítkem Obnovit.
 7. Jakmile je provedeno restartování zařízení, uvidíte v sekci Zprávy všechny vaše předchozí zprávy, včetně iMessages.

Obnova Apple ID

Apple ID představuje váš osobní účet, díky němuž můžete využívat služby Apple (například App Store, Apple Music, iCloud, iMessage, FaceTime a další). Apple ID je obvykle vaše e-mailová adresa, kterou lze využívat také na dalších zařízeních. Jestliže jste zapomněli vaše Apple ID a nemůžete jej zjistit z jiného přístroje Apple, vyzkoušejte následující postup pro jeho obnovení.

 1. Otevřete webovou stránku https://appleid.apple.com.
 2. Klikněte na možnost "Zapomněli jste Apple ID nebo heslo?"
 3. Zadejte své Apple ID (e-mail), případně jej vyhledejte zadáním potřebných údajů.
 4. Klikněte na tlačítko Pokračovat.
 5. Zvolte si, jak chcete obnovit heslo Apple ID - Obdržet e-mail.

Po obnovení hesla se můžete opět přihlásit k účtu.

Obnova kontaktů

Omylem jste si smazali ze svého iPhonu všechna telefonní čísla? Ztracené kontakty můžete snadno obnovit zpět přes starší verzi archivu kontaktů, kterou jste si uložili v iCloud.

 1. Přejděte na web iCloud.com a v sekci Nastavení účtu > Pokročilé zvolte možnost Obnovit kontakty. Uvidíte všechny dostupné verze kontaktů seřazené podle data a času archivace.
 2. U vybrané verze klikněte vpravo na tlačítko Obnovit. Vyčkejte na kompletní obnovení kontaktů.

Postup můžete zopakovat vícekrát a vybrat si tak odpovídající verzi kontaktů, kterou jste měli dříve uloženou ve svém zařízení iPhone.

Obnova e-mailu

Využívání e-mailového klienta je každodenní rutina většiny z nás. Ať už v iPhone máte Gmail, Yahoo, iCloud, Outlook nebo jiného poskytovatele e-mailových služeb Někdy se může přihodit, že smažete e-mailovou zprávu, kterou později potřebujete. Jak ji obnovit? Stačí udělat postupovat podle následujících instrukcí.

 1. Přejděte do aplikace Mail a zvolte položku Zprávy.
 2. Mezi složkami najdete mimo jiné schránku Koš (případně Smazané), kterou označte a klepněte na tlačítko Upravit.
 3. Nyní se vám zobrazí všechny e-maily, které můžete obnovit. Zvolte potřebné zprávy a klepněte na tlačítko Přesunout.
 4. Zvolte složku, kam se mají e-maily přesunout (například Doručená pošta) a volbu potvrďte.

Tento postup neplatí pro zprávy, které jste smazali již před delší dobou, neboť položky v koši se automaticky promazávají dle vašeho nastavení. Dobu uchovávání smazaných e mailů můžete zkontrolovat v sekci Nastavení > Mail > Účty. Vyberte svůj e-mailový účet, pak zvolte Mail > Pokročilé. Zde najdete aktuálně nastavenou dobu, kterou můžete upravit.

 

Rubrika: První pomoc

Máte doma něco, z čeho potřebujete dostat data zpět?
Obraťte se na nás
Diagnostika vždy zdarma.

archiv článků

může vás zajímat:

 

zachraňujeme:

Copyright © 2024, Všechna práva vyhrazena. | Nastavení cookies