Zálohování dat a prevence ztráty dat

Záloha dat představuje vytvoření kopie elektronických dat uložených v počítači. Tzv. záložní kopie (anglicky backup) je důležitá v případě poškození nebo ztráty původních souborů. Je však potřeba dbát na průběžné zálohování dat. Čím častěji se zálohuje, tím lépe. 

Ztráta dat je pro uživatele opravdu nepříjemnou záležitostí a většinou přichází bez varování. Příčiny mohou být mechanické (např. poškrábání disku), softwarové (např. nechtěným smazáním dat či napadení virem) anebo jiné, kam lze zařadit kupříkladu polití vodou či přepětí v síti

Windows nabízí vestavěné nástroje pro zálohu a obnovu dat:.

  • File History - na zálohování vašich osobních souborů. Provádí nejen běžnou zálohu, ale zachovává i předchozí verze vašich souborů.
  • Backup and Restore - určený k záloze libovolných souborů ve stávajícím operačním systému, Bohužel nedisponuje schopností uchovávat starší verze vašich souborů.
  • OneDrive - není to přímo nástroj určený na zálohu souborů, ale pro rychlé uložení záložních kopií dat je vhodný
  • System Restore - pravidelně vytváří body obnovy, ukládá se nastavení systémových souborů (programové soubory, nastavení registru, hardwarové ovladače).

Nejdůležitější pravidlo pro efektivní zálohu cenných dat je existence dvou na sobě nezávislých kopií. Zálohovaná a archivní data musí být fyzicky oddělena od disku s originálními daty. Záložní kopie dat by měla být uložena na jiném datovém nosiči. Ideální je jednu kopii dat ponechat v počítači, jednu na externím disku a jednu na jiném místě (například v cloudovém úložišti). Existuje více strategií zálohování.

Firmy by si měly ověřit, zda jsou při vzniku krizové situace schopny archivovaná data plně obnovit a opětovně s nimi pracovat.

může vás zajímat:

 

zachraňujeme:

Copyright © 2024, Všechna práva vyhrazena. | Nastavení cookies