Škodí pevnému disku vlhkost vzduchu?

Otevřený pevný disk a měření teploty okolního vzduchu.

Většina uživatelů si již dnes uvědomuje, jaké škody může vysoká teplota způsobit (to platí nejen pro HDD, ale i u telefonů a tématu jejich nabíjení). Ale stejně tak může poškodit HDD vlhkost. Někteří badatelé dokonce prokázali, že vlhkost je komplikovanější a častější ničitel pevného disku. Seznamte se proto s tímto problémem detailněji.

Vysoká vlhkost

Pokud uložíte pevný disk v prostředí s vysokou vlhkostí vzduchu, měli byste na něj dávat dobrý pozor. Jestliže je pevný disk například blízko zvlhčovače, nebo pokud pobýváte v tropické džungli (no, i tuzemské počasí se v posledních letech mění), může v průběhu času uvnitř pevného disku nastat kondenzace a ta způsobí postupnou korozi komponentů, až je disk nenávratně poškozen.

Kromě toho pevný disk obsahuje desku plošných spojů (Printed Circuit Board), která je určena k osazení elektronických součástek. Voda ve vzduchu může časem uvnitř disku kondenzovat, v důsledku toho dojde ke zkratu a deska plošných spojů se poškodí. V takovém případě může ihned přestat pracovat pohon disku.

Nízká vlhkost

Mnoho uživatelů se mylně domnívá, že pevný disk může poškodit pouze vysoká vlhkost. Ve skutečnosti ho může zničit také nízká vlhkost. Extrémně nízká vlhkost vzduchu představuje méně zjevné nebo viditelné riziko, a tím je statický výboj. Jak je všeobecně známo, tento výboj snadno vzniká ve velmi suchém prostředí. Pokud pevný disk zasáhne statický výboj, následky budou katastrofální.

Detailní průzkum

V roce 2016 byl proveden rozsáhlý průzkum, kterého se zúčastnili odborníci z amerických společností Microsoft a GoDaddy a také badatelé z univerzity Rutgers ve státě New Jersey. Společná vědecká studie nazvanáEnvironmental Conditions and Disk Reliability in Free-cooled Data Centers“ odhalila, že vlhkost vzduchu je pro pevné disky skutečně větší hrozbou než teplota. Disky jsou sice uzavřená (v našem prostředí se používá slovo hermetická) zařízení, ale příliš vysoká nebo nízká teplota vzduchu jim sama o sobě nevadí.

Testy byly provedeny na více než jednom milionu pevných disků v devíti datových centrech společnosti Microsoft po dobu 1,5 až 4 let. Poruchy související s vlhkostí byly tak vysoké, že bylo velmi snadné rozpoznat, která datová centra s volným chlazením mají regulaci vlhkosti a která ne jen podle hodnoty roční míry selhání (AFR) kontrolérů.

Proč disky selhávají?

Problém tkví v prudké změně okolní teploty, kdy dochází ke kondenzaci par. Vzduch umí svou teplotu změnit rychleji než voda, která se do vzduchu vypařuje, případně vodní pára, která se ze vzduchu zkapalňuje. Ohřátí vody obecně trvá déle než ohřátí vzduchu. Dle dostupných poznatků je hlavní příčinou problému chybovosti pevných disků koroze způsobená kondenzací vody.

Které části disku selhávají?

Podle uskutečněného průzkumu, který sledoval pevné disky ve vybraných datových centrech firmy Microsoft, dochází k selhání komponent nejčastěji vlivem vlhkosti a to v 89 % případů. Na druhém místě s 10 % se nejčastěji kazí paměťové moduly DIMM, na třetí pozici s 5 % se poškozuje procesor (CPU) a na posledním místě je napájecí zdroj počítače (PSU) se 2 %. Výzkum dále uvádí, že vzrůstající vlhkost vzduchu zvyšuje počet selhání diskových řadičů a chyb připojení. Pro omezení vzniku chybovosti je v některých případech levnější disky vyměnit než investovat do drahých systémů na regulaci vlhkosti. Důležité je však dbát na adekvátní správu redundance dat, abyste byli připraveni, když vám některý z harddisků odejde do věčných lovišť.

Vědecká studie uvádí, že velcí provozovatelé datových center mohou v současnosti vykazovat hodnotu indikátoru energetické efektivity PUE (Power Usage Effectiveness) mezi 1.1 a 1.2, což znamená, že pouze 10 až 20 % energie je využito na chlazení. Je tedy možné mluvit o zlepšení, neboť před sedmi až osmi lety se hodnota PUE pohybovala kolem 3.0.

Nejlepší teplota provozu

Studie vědců z Rutgers vychází z podobného bádání společnosti Google, která v roce 2007 zveřejnila dokumentFailure Trends in a Large Disk Drive Population“, který však nezohledňoval vlhkost okolního vzduchu jako jeden z faktorů selhání HDD. Odborníci z Googlu zjistili, že nejnižší míra selhání pevného disku je při teplotě v rozmezí od 38 do 45 °C, což se tedy dá považovat za optimální teplotu pro provoz HDD. To potvrzuje domněnku, že vysoké teploty elektronickým součástkám paměťových médií nesvědčí. Nejvíce chyb se u testovaných zařízení objevovalo při teplotách pod 25 °C a nad 48 °C.

Závěr

Z výše uvedeného vyplývá, že byste měli v okolí jednotky pevného disku zajistit vhodnou míru vlhkosti - ne příliš vysokou, ani ne příliš nízkou. Důrazně doporučujeme udržovat pevný disk ve vlhkosti 45 až 50 %. Neměli byste používat jednotku v prostředí s vlhkostí nad 80 %, protože to je maximální vlhkost, kterou jednotka vydrží. A pokud nutně potřebujete uložit disk v prostředí s vlhkostí pod 35 procent, měli byste ho raději nechat bez napájení. Je to jediný způsob, jak se vyhnout statickému poškození.

Stručně řečeno, uchovávejte HDD ve správném prostředí – nesmí být přehřáté, ani vlhké. Jinak bude disk náchylnější k poškození. A pak by vzhledem k fyzickému poškození mohla být obnova dat velmi obtížná.

 

Rubrika: Zálohovaní dat, prevence

Máte doma něco, z čeho potřebujete dostat data zpět?
Obraťte se na nás
Diagnostika vždy zdarma.

archiv článků

může vás zajímat:

 

zachraňujeme:

Copyright © 2024, Všechna práva vyhrazena. | Nastavení cookies